วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ประชุมหารือความร่วมมือการประชุมวิชาการ มทร.ตอ. กับ มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา

การประชุมหารือความร่วมมือการประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก กับ มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ประชุมหารือความร่วมมือในการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ มทร.ตะวันออก กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมปิ่นวารี อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ทั้ง 5 แห่ง เข้าร่วม
การเพิ่มศักยภาพการทำงานของบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประมวลการเพิ่มศักยภาพการทำงานของบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่ 24-26 มกราคม พ.ศ. 2557


ประชุมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประมวลภาพการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
วันที่ 10-12 มกราคม พ.ศ. 2557
การแลกเปลี่ยนนักวิจัยกับสถาบันวิจัยต่างประเทศ

สถาบันวิจัยและพัฒนา และ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมลงนามความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัย Sunchon National ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมวันวิสาข์ อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี