วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2556

ประมวลภาพงาน Thailand Research Expo 2013

ประมวลภาพงาน Thailand Research Expo 2013


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2556 (Thailand Research Expo 2013)" ที่ วช. จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ด ราชประสงค์ กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา